Laman Web Rasmi

Penyediaan Web Rasmi

Pihak pengurusan HUZAI dengan kerjasama DEWA Solutions sedang membangunkan dan melengkapkan laman web rasmi kegunaan HUZAI. Dengan adanya laman web ini nanti, diharap penguruan HUZAI akan bertambah lancar dan memudahkan umum mendapatkan malumat serta memberi sokongan kepada HUZAI.   Terima kasih. Web admin, HUZAI.

Leave a Reply